Preskočiť navigáciu

Mesto Martin, Na Kameni 6149

Druh sociálnej služby: Útulok
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 26
Kapacita:22 osôb
Deň začatia poskytovania:15.5.1999
Miesto poskytovania:Útulok, Na Kameni 6149/2, 03601 Martin
Telefón:

+421 434132483

Email:

msu@martin.sk

robert.kucharik@martin.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Robert Kuchárik
Poskytovateľ: Mesto Martin
IČO: 00316792