Preskočiť navigáciu

Obec Makov

Druh sociálnej služby: Útulok
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 26
Kapacita:5 osôb
Deň začatia poskytovania:15.1.2006
Miesto poskytovania:Útulok, Makov 122, 02356 Makov
Telefón:

+421905 502 509

Email:

starosta@makov.sk

makov@makov.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Stanislava Kupšová
Poskytovateľ: Obec Makov
IČO: 00314129