Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hrabové 204

Druh sociálnej služby: Útulok
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať
Kapacita:7 osôb
Deň začatia poskytovania:1.2.2016
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hrabové 204, 01401 Bytča
Telefón:

+421 415640130

+421 41 72 43496

+421 5533526

Email:

csslucjarosikova@vuczilina.sk

csslucucnikova@vuczlina.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Helena Harceková
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb LÚČ
IČO: 17066735