Preskočiť navigáciu

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Kostolná 658

Druh sociálnej služby: Útulok
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať
Kapacita:10 osôb
Deň začatia poskytovania:5.6.2000
Miesto poskytovania:Domov Gianny B. Molla, Kostolná 658/60, 01501 Rajec
Telefón:

+421 415494950

+421 415424434

Email:

domov@anoprezivot.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Katarína Verešová
Poskytovateľ: ÁNO PRE ŽIVOT n.o.
IČO: 36149764