Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb Brezovec, Záskalická 907

Druh sociálnej služby: Útulok
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať; ubytovanie na určitý čas
Kapacita:16 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2024
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb Brezovec, Záskalická 907/7, 02601 Dolný Kubín
Zodpovední zástupcoviaMgr. Ivana Ranostajová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb Brezovec
IČO: 17060664