Preskočiť navigáciu

Mesto Ružomberok

Druh sociálnej služby: Terénna sociálna služba krízovej intervencie
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i)
Deň začatia poskytovania:1.1.2018
Miesto poskytovania: obec: Ružomberok
Telefón:

+421 905674124

Email:

ruzomberok@ruzomberok.sk

Web:http://www.ruzomberok.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Zdenka Mračková
Poskytovateľ: Mesto Ružomberok
IČO: 00315737