Preskočiť navigáciu

Mesto Dolný Kubín, M. R. Štefánika 1850

Druh sociálnej služby: Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 28
Kapacita:36 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2009
Miesto poskytovania:Nocľaháreň STOP-ŠANCA-KOTVA, M. R. Štefánika 1850/50, 02601 Dolný Kubín
Telefón:

+421 435814471

Email:

socialne@dolnykubin.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Lucia Mlynáriková
Poskytovateľ: Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo Námestie  1651/2
02601  Dolný Kubín
IČO: 00314463