Preskočiť navigáciu

Mesto Turzovka, Vyšný koniec 207

Druh sociálnej služby: Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 28
Kapacita:40 osôb
Deň začatia poskytovania:14.8.2012
Miesto poskytovania:Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, Vyšný koniec 207, 02354 Turzovka
Telefón:

+421 414209311

Email:

msu@turzovka.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Marcela Polková
Poskytovateľ: Mesto Turzovka
Turzovka - Stred  178
02354  Turzovka
IČO: 00314331