Preskočiť navigáciu

JEKH DROM

Druh sociálnej služby: Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. b) a jej rodina
Deň začatia poskytovania:13.6.2017
Miesto poskytovania: obec: Važec
Email:

ksp.vazec@gmail.com

Mobil:

+421907464457

Zodpovední zástupcoviaMgr. Viera Melagová
Poskytovateľ: JEKH DROM
Hurbanova  816
03261  Važec
IČO: 42350441