Preskočiť navigáciu

Mesto Martin, Na Kameni 6149

Druh sociálnej služby: Nocľaháreň
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§25 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 25
Kapacita:32 osôb
Deň začatia poskytovania:21.2.2011
Miesto poskytovania:nocľaháreň, Na Kameni 6149/2, 03601 Martin
Telefón:

+421 434132483

Email:

msu@martin.sk

robert.kucharik@martin.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Robert Kuchárik
Poskytovateľ: Mesto Martin
Námestie S. H. Vajanského  1/1
03601  Martin
IČO: 00316792