Preskočiť navigáciu

Rovnováha

Druh sociálnej služby: Terénna sociálna služba krízovej intervencie
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i)
Deň začatia poskytovania:16.5.2024
Miesto poskytovania: Žilinský kraj
Email:

hrnkova@rovnovahaoz.sk

Mobil:

+421911389138

Zodpovední zástupcoviaMgr. Jana Hrnková
Poskytovateľ: Rovnováha
IČO: 37800710