Preskočiť navigáciu

Chuť ŽIŤ

Druh sociálnej služby: Terénna sociálna služba krízovej intervencie
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i)
Deň začatia poskytovania:13.1.2016
Miesto poskytovania: okres: Dolný Kubín
Mobil:

+421902050505

Email:

benusjan19@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaMgr. Mariana Beňušová
Poskytovateľ: Chuť ŽIŤ
IČO: 22618554