Preskočiť navigáciu

Mesto Dolný Kubín

Druh sociálnej služby: Terénna sociálna služba krízovej intervencie
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i)
Deň začatia poskytovania:1.5.2014
Miesto poskytovania: obec: Dolný Kubín
Telefón:

+421 435814471

Email:

socialne@dolnykubin.sk

Zodpovední zástupcoviaPhDr. Katarína Trubanová
Poskytovateľ: Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo Námestie  1651/2
02601  Dolný Kubín
IČO: 00314463