Preskočiť navigáciu

Women Institute Slovakia o. z.

Druh sociálnej služby: Terénna sociálna služba krízovej intervencie
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i)
Deň začatia poskytovania:13.5.2016
Miesto poskytovania: Žilinský kraj
Telefón:

+421 940106606

Email:

info@beznasilia.sk; grossova.zuzana@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaMgr. Zuzana Grossová
Poskytovateľ: Women Institute Slovakia o. z.
IČO: 42347114