Preskočiť navigáciu

Mesto Liptovský Mikuláš

Druh sociálnej služby: Terénna sociálna služba krízovej intervencie
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i)
Deň začatia poskytovania:1.7.2014
Miesto poskytovania: obec: Liptovský Mikuláš
Telefón:

+421 445522052

Email:

erika.sabakova@mikulas.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Alena Novajovská
Poskytovateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524