Preskočiť navigáciu

Občianske združenie Dom nádeje

Druh sociálnej služby: Terénna sociálna služba krízovej intervencie
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i)
Deň začatia poskytovania:15.10.2014
Miesto poskytovania: Žilinský kraj
Telefón:

+421 940316354

+421 424221325

Email:

ozdomnadeje@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaMgr. Miroslava Fontányová
Poskytovateľ: Občianske združenie Dom nádeje
IČO: 42351669