Preskočiť navigáciu

Obec Bziny

Druh sociálnej služby: Terénna sociálna služba krízovej intervencie
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§24a zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i)
Deň začatia poskytovania:28.8.2014
Miesto poskytovania: obec: Bziny
Telefón:

+421905943969

Email:

starosta@bziny.eu

Zodpovední zástupcoviaPhDr. Miriam Mokošová
Poskytovateľ: Obec Bziny
IČO: 00628883