Preskočiť navigáciu

Domov vďaky, Námestie Andreja Škrábika 38

Druh sociálnej služby: Stredisko osobnej hygieny
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§60 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 60
Deň začatia poskytovania:15.12.1992
Miesto poskytovania:Domov vďaky, Námestie Andreja Škrábika 38/3, 01501 Rajec
Telefón:

+421 415422175

Email:

info@domovvdaky.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Bohdan Jonek
Poskytovateľ: Domov vďaky
Námestie Andreja Škrábika  38/3
01501  Rajec
IČO: 17066034