Preskočiť navigáciu

Mesto Liptovský Mikuláš, Demänovská cesta 145

Druh sociálnej služby: Denné centrum
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 56
Kapacita:18 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.1973
Miesto poskytovania:Denné centrum, Demänovská cesta 145/10, 03101 Liptovský Mikuláš
Email:

valeria.hromadkova@mikulas.sk

Telefón:

+421 44556172

Zodpovední zástupcoviaMgr. Valéria Hromádková
Poskytovateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova  1989/41
03142  Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524