Preskočiť navigáciu

Denné centrum

§56 zákona 448/2008

  1. V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
  2. V dennom centre sa najmä
    1. poskytuje sociálne poradenstvo,
    2. zabezpečuje záujmová činnosť.
Centrum sociálnych služieb ANIMA, Palúčanská 25
určitý čas | ambulantná
Centrum sociálnych služieb ANIMA, Palúčanská 25, 03101 Liptovský Mikuláš
 
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Novoť 976
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum, Novoť 976, 02955 Novoť
 
Mesto Dolný Kubín, Obrancov mieru 1769
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum, Obrancov mieru 1769/2, 02601 Dolný Kubín
 
Mesto Kysucké Nové Mesto, Belanského 75
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum Klub 75, Belanského 75/67, 02401 Kysucké Nové Mesto
 
Mesto Liptovský Mikuláš, Bodická 67
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum Liptovský Mikuláš, Bodice, Bodická 67/44, 03101 Liptovský Mikuláš
 
Mesto Liptovský Mikuláš, Demänovská cesta 145
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum, Demänovská cesta 145/10, 03101 Liptovský Mikuláš
 
Mesto Liptovský Mikuláš, Iľanovská 54
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum Liptovský Mikuláš, Iľanovo, Iľanovská 54/53, 03101 Liptovský Mikuláš
 
Mesto Liptovský Mikuláš, Komenského 1982
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum Liptovský Mikuláš, Staré Mesto, Komenského 1982/2, 03101 Liptovský Mikuláš
 
Mesto Liptovský Mikuláš, Na kút 74
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum, Liptovský Mikuláš, Na kút 74/2, 03101 Liptovský Mikuláš
 
Mesto Liptovský Mikuláš, Okoličianska 758
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum Liptovský Mikuláš, Okoličné, Okoličianska 758/6, 03104 Liptovský Mikuláš
 
Mesto Liptovský Mikuláš, Palúčanská 350
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum Liptovský Mikuláš, Palúdzka, Palúčanská 350/24, 03101 Liptovský Mikuláš
 
Mesto Liptovský Mikuláš, Ružičkova 97
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum Liptovský Mikuláš, Liptovská Ondrašová, Ružičkova 97/14, 03105 Liptovský Mikuláš
 
Mesto Liptovský Mikuláš, Vajanského 1066
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum Liptovský Mikuláš, Vrbica - Nábrežie, Vajanského 1066/11, 03101 Liptovský Mikuláš
 
Mesto Martin, I. kolónia 2162
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum, I. kolónia 2162/12, 03861 Martin
 
Mesto Martin, Pri zbrojnici 917
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum Tomčany, Pri zbrojnici 917/1, 03601 Martin
 
Mesto Martin, Škultétyho 4692
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum, Škultétyho 4692/15, 03601 Martin
 
Mesto Turčianske Teplice, SNP 1
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum Dúha, SNP 1/81, 03901 Turčianske Teplice
 
Mesto Turčianske Teplice, SNP 2080
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum, SNP 2080/204, 03901 Turčianske Teplice
 
Mesto Turzovka, Vyšný Koniec 208
neurčitý čas | ambulantná
Zariadenie sociálnych služieb Turzovka, Vyšný Koniec 208, 02354 Turzovka
 
Mesto Vrútky, K. Kalocsaya 3211
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum, K. Kalocsaya 3211/12, 03861 Vrútky
 
Mesto Vrútky, Kafendova 3363
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum, Kafendova 3363/4, 03861 Vrútky
 
Mesto Žilina, Andreja Kmeťa
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum, Andreja Kmeťa 38, 01001 Žilina
 
Mesto Žilina, Borová 8110
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum, Borová 8110/45, 01007 Žilina
 
Mesto Žilina, Borová 8110
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum, Borová 8110/43, 01007 Žilina
 
Mesto Žilina, Dedinská
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum, Dedinská 1, 01001 Žilina
 
Mesto Žilina, Dlhá
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum, Dlhá 1, 01009 Žilina
 
Mesto Žilina, Námestie J. Borodáča
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum, Námestie J. Borodáča 1, 01008 Žilina
 
Mesto Žilina, Ovocinárska 227
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum, Ovocinárska 227/33, 01001 Žilina
 
Obec Hruštín, Dolný koniec 826
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum, Dolný koniec 826/45, 02952 Hruštín
 
Obec Liptovské Sliače, Dielnice 867
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum, Dielnice 867/1, 03484 Liptovské Sliače
 
Obec Oravská Lesná
neurčitý čas | ambulantná
obec: Oravská Lesná
 
Obec Terchová, Sv. Martina 273
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum, Sv. Martina 273/50, 01306 Terchová
 
Obec Žabokreky, Žabokreky 53
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum Žabokreky, Žabokreky 53, 03840 Žabokreky