Preskočiť navigáciu

Mesto Dolný Kubín, Obrancov mieru 1769

Druh sociálnej služby: Denné centrum
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 56
Kapacita:120 osôb
Deň začatia poskytovania:4.9.2013
Miesto poskytovania:Denné centrum, Obrancov mieru 1769/2, 02601 Dolný Kubín
Telefón:

+421 435814471

Email:

socialne@dolnykubin.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Zuzana Haláková
Poskytovateľ: Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo Námestie  1651/2
02601  Dolný Kubín
IČO: 00314463