Preskočiť navigáciu

Mesto Turčianske Teplice, SNP 2080

Druh sociálnej služby: Denné centrum
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou
Kapacita:50 osôb
Deň začatia poskytovania:24.1.2017
Miesto poskytovania:Denné centrum, SNP 2080/204, 03901 Turčianske Teplice
Telefón:

+421 43 490 60 14

Email:

ludmila.lukacova@turciansketeplice.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Ľudmila Lukáčová
Poskytovateľ: Mesto Turčianske Teplice
Partizánska  413/1
03901  Turčianske Teplice
IČO: 00317004