Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb Námestovo, Bernolákova 390

Druh sociálnej služby: Nocľaháreň
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§25 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 25
Kapacita:12 osôb
Deň začatia poskytovania:1.2.2014
Miesto poskytovania:nocľaháreň Humanitas, Bernolákova 390/14, 02901 Námestovo
Telefón:

+421 905592410

Email:

cssnamestovo@gmail.com; kondelova@cssno.sk

Zodpovední zástupcoviaPhDr. Mária Kondelová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb Námestovo
Komenského  512/6
02901  Námestovo
IČO: 42072310