Preskočiť navigáciu

Diecézna charita Žilina, Kukučínova 1987

Druh sociálnej služby: Nízkoprahové denné centrum
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§24b zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a), b), h) a i) počas dňa
Kapacita:20 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2009
Miesto poskytovania:Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 1987/4, 02201 Čadca
Email:

charitaza@gmail.com

dchgianna.ca@gmail.com

Telefón:

+421 414324 088

+421 417231234

Zodpovední zástupcoviaBc. Eva Ondrušková
Poskytovateľ: Diecézna charita Žilina
Bratislavská  423/27
01001  Žilina
IČO: 42065895