Preskočiť navigáciu

Požičiavanie pomôcok

§47 zákona 448/2008

  1. Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.
  2. Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám uvedeným v odseku 1 na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu, z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.
  3. Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.
Diecézna charita Žilina
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina, Kálov 357
neurčitý čas | ambulantná
Požičiavanie pomôcok, Kálov 357/17, 01001 Žilina
 
Mesto Liptovský Mikuláš, Štefánikova 1509
neurčitý čas | ambulantná
Dom opatrovateľskej služby, Štefánikova 1509/6, 03105 Liptovský Mikuláš
 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 918
neurčitý čas | ambulantná
Požičovňa kompenzačných pomôcok, Kuzmányho 918/15, 03101 Liptovský Mikuláš
 
Spišská katolícka charita
neurčitý čas | terénna
okres: Liptovský Mikuláš
 
Spišská katolícka charita
neurčitý čas | terénna
okres: Dolný Kubín
 
Spišská katolícka charita
neurčitý čas | terénna
okres: Ružomberok
 
Spišská katolícka charita
neurčitý čas | terénna
okres: Tvrdošín
 
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače, Záhumnie 220
neurčitý čas | ambulantná
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače, Záhumnie 220/90, 03484 Liptovské Sliače