Preskočiť navigáciu

Sociálne poradenstvo - základné

§19 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z.

Základné sociálne poradenstvo (§19 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z.) je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona.

Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.

Asociácia Nepočujúcich Slovenska
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Asociácia Nepočujúcich Slovenska, Kálov 357
neurčitý čas | ambulantná
Kálov 357/17, 01001 Žilina
 
BRIEŽDENIE
určitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Centrum sociálnych služieb Brezovec, Martina Hattalu 2161
neurčitý čas | ambulantná
Centrum sociálnych služieb Brezovec, Martina Hattalu 2161/3, 02601 Dolný Kubín
 
Centrum sociálnych služieb Fantázia, Belanského 12
neurčitý čas | ambulantná
Sociálne poradenstvo, Belanského 12/8, 02401 Kysucké Nové Mesto
 
Diecézna charita Žilina, Bratislavská 423
určitý čas | ambulantná
Dom charity sv. Vincenta, Bratislavská 423/27, 01001 Žilina
 
Diecézna charita Žilina, Kollárova 4275
neurčitý čas | ambulantná
Dom charity sv. Krištofa, Kollárova 4275/24, 03601 Martin
 
Diecézna charita Žilina, Kukučínova 1987
neurčitý čas | ambulantná
Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 1987/4, 02201 Čadca
 
Mgr. Erika Kobyliaková
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Občianske združenie Dom nádeje
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Občianske združenie Dom nádeje, P. O. Hviezdoslava 85
neurčitý čas | ambulantná
Poradenské centrum OZ Dom nádeje, P. O. Hviezdoslava 85/21, 03601 Martin
 
Senior Trend, n. o.
určitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Senior Trend, n. o., Námestie Slobody 1057
určitý čas | ambulantná
Námestie Slobody 1057, 02201 Čadca
 
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Riadok 2120
neurčitý čas | ambulantná
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Riadok 2120/8, 03401 Ružomberok
 
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Sv. Anny 112
neurčitý čas | ambulantná
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Sv. Anny 112/4, 03401 Ružomberok
 
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Tichá 2207
neurčitý čas | ambulantná
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Tichá 2207/33, 03401 Ružomberok