Preskočiť navigáciu

Mgr. Erika Kobyliaková

Druh sociálnej služby: Sociálne poradenstvo - základné
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii
Deň začatia poskytovania:13.5.2013
Miesto poskytovania: Žilinský kraj
Mobil:

+421 903273233

Email:

ekobyliakova@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaMgr. Erika Kobyliaková
Poskytovateľ: Mgr. Erika Kobyliaková

01301  Teplička nad Váhom