Preskočiť navigáciu

Domov sociálnych služieb

§38 zákona 448/2008

 1. V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba
  1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, alebo
  2. nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008.
 2. V domove sociálnych služieb sa
  1. poskytuje 
   1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. sociálna rehabilitácia,
   4. ubytovanie,
   5. stravovanie,
   6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
   7. osobné vybavenie,
  2. zabezpečuje
   1. rozvoj pracovných zručností,
   2. pomoc pri pracovnom uplatnení,
   3. záujmová činnosť, 
  3. utvárajú podmienky na
   1. vzdelávanie,
   2. úschovu cenných vecí.
 3. Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.
 4. Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v domove sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.
 5. V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22. zákona č. 448/2008.
 6. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.
 7. V domove sociálnych služieb možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v budove zariadenia.
 8. Sociálnu službu v domove sociálnych služieb nemožno poskytovať ako celoročnú pobytovú sociálnu službu.
Centrum sociálnych služieb ANIMA, Jefremovská 634
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb ANIMA, Jefremovská 634, 03104 Liptovský Mikuláš
 
Centrum sociálnych služieb Brezovec, Martina Hattalu 2161
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Brezovec, Martina Hattalu 2161/3, 02601 Dolný Kubín
 
Centrum sociálnych služieb EDEN, Sady M. R. Štefánika 66
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb EDEN, Sady M. R. Štefánika 66/3, 03301 Liptovský Hrádok
 
Centrum sociálnych služieb Fantázia, Belanského 12
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Domov sociálnych služieb, Belanského 12/8, 02401 Kysucké Nové Mesto
 
Centrum sociálnych služieb Fantázia, Belanského 12
neurčitý čas | ambulantná
Domov sociálnych služieb, Belanského 12/8, 02401 Kysucké Nové Mesto
 
Centrum sociálnych služieb Fantázia, Horný Vadičov 54
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb, Horný Vadičov 54, 02345 Horný Vadičov
 
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Republiky 1045
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Republiky 1045/22, 01001 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 02201 Čadca
 
Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 18
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 18, 02201 Čadca
 
Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 18
neurčitý čas | ambulantná
Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 18, 02201 Čadca
 
Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 18
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 18, 02201 Čadca
 
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Banská 533
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Banská 533/19, 03919 Turčianske Teplice
 
Centrum sociálnych služieb Kamence, Litovelská 1218
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Kamence, Litovelská 1218/17A, 02401 Kysucké Nové Mesto
 
Centrum sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210/61, 02404 Kysucké Nové Mesto
 
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, J. Mazúra 5211
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, J. Mazúra 5211/34, 03601 Martin
 
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3107
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3107/7, 01008 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3107
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3107/6, 01008 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3116
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3116/8, 01008 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 01008 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117
neurčitý čas | ambulantná
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 01008 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 01001 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635
neurčitý čas | ambulantná
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 01001 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hrabové 204
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hrabové 204, 01401 Bytča
 
Centrum sociálnych služieb ORAVA, Medvedzie 136
neurčitý čas | ambulantná
Domov sociálnych služieb, Medvedzie 136, 02744 Tvrdošín
 
Centrum sociálnych služieb ORAVA, Medvedzie 136
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb, Medvedzie 136, 02744 Tvrdošín
 
Centrum sociálnych služieb ORAVA, SNP 522
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb, SNP 522/30, 02744 Tvrdošín
 
Centrum sociálnych služieb PARK, Hviezdoslavova 918
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb PARK, Hviezdoslavova 918, 02201 Čadca
 
Centrum sociálnych služieb PARK, Vysoká nad Kysucou 287
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb PARK, Vysoká nad Kysucou 287, 02355 Vysoká nad Kysucou
 
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ, Matúškova
neurčitý čas | ambulantná
Domov sociálbnych služieb, Matúškova 1631, 02601 Dolný Kubín
 
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ, Matúškova 1631
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ, Matúškova 1631, 02601 Dolný Kubín
 
Centrum sociálnych služieb Slniečko, Oščadnica 1464
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Slniečko, Oščadnica 1464, 02301 Oščadnica
 
Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Kultúrna ulica 41
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Kultúrna ulica 41/29, 01003 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník 335
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník 335/24, 01003 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Novoť 976
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb, Novoť 976, 02955 Novoť
 
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Novoť 976
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Domov sociálnych služieb, Novoť 976, 02955 Novoť
 
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Novoť 976
neurčitý čas | ambulantná
Domov sociálnych služieb, Novoť 976, 02955 Novoť
 
Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA, Moyzesova 912
neurčitý čas | ambulantná
Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA, Moyzesova 912/27, 01001 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda 2977
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda 2977/2, 01008 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda 2977
neurčitý čas | ambulantná
Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda 2977/2, 01008 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda 2977
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda 2977/2, 01008 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda 2978
neurčitý čas | ambulantná
Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda 2978/3, 01008 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda 2978
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda 2978/3, 01008 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda 2978
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda 2978/3, 01008 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296
neurčitý čas | ambulantná
Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296, 01312 Turie
 
Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296, 01312 Turie
 
Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296, 01312 Turie
 
Centrum sociálnych služieb Terchová, Andreja Hlinku 234
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb, Andreja Hlinku 234/8, 01306 Terchová
 
Centrum sociálnych služieb Terchová, Havrania 35
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb, Havrania 35, 02705 Zázrivá
 
Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Hlavná 118
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Hlavná 118, 02943 Zubrohlava
 
Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Oravská Lesná 296
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Oravská Lesná 296, 02957 Oravská Lesná
 
Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Ulica Vyšný koniec 559
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Ulica Vyšný koniec 559/55, 02956 Zákamenné
 
Centrum sociálnych služieb Žarec, Čierne 156
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Žarec, Čierne 156, 02313 Čierne
 
Centrum sociálnych služieb Žarec, M. R. Štefánika 2533
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Žarec, M. R. Štefánika 2533/13, 02201 Čadca
 
Diecézna charita Žilina, Framborská 294
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom charity sv. Kamila, Framborská 294/6, 01001 Žilina
 
Dom Sv. Martina, n.o., Priehradka 692
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom Sv. Martina, Priehradka 692/6, 03601 Martin
 
Domov pomocnej ruky, n. o., Na Bárek 686
neurčitý čas | pobytová - ročná
Penzión Eva, Na Bárek 686/9, 01001 Žilina
 
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok, Pod lipami 105
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok, Pod lipami 105/16, 03301 Liptovský Hrádok
 
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok, Smrečany 52
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok, Smrečany 52, 03205 Smrečany
 
Domov sociálnych služieb Méta, A. Medňanského 2402
neurčitý čas | ambulantná
Domov sociálnych služieb Méta, A. Medňanského 2402/48, 03861 Martin
 
Domov sociálnych služieb Méta, J. Palkoviča 4010
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Domov sociálnych služieb Méta, J. Palkoviča 4010/1, 03601 Martin
 
Domov sociálnych služieb Méta, J. Palkoviča 4010
neurčitý čas | ambulantná
Domov sociálnych služieb Méta, J. Palkoviča 4010/1, 03601 Martin
 
Domov sociálnych služieb Méta, Pod kanálom 5
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb Méta, Pod kanálom 5/6, 03861 Lipovec
 
Domov sociálnych služieb Méta, Pod Kanálom 5
neurčitý čas | ambulantná
Domov sociálnych služieb Méta, Pod Kanálom 5/6, 03861 Lipovec
 
Domov vďaky, Námestie Andreja Škrábika 38
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov vďaky, Námestie Andreja Škrábika 38/3, 01501 Rajec
 
LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9
neurčitý čas | pobytová - ročná
LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 03495 Likavka
 
Obec Štiavnik, Štiavnik 764
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb Štiavnik, Štiavnik 764, 01355 Štiavnik
 
Obec Závažná Poruba, Kostolná 407
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Kostolná 407/18, 03202 Závažná Poruba
 
Senires n. o., Likavka 10
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb, Likavka 10, 03495 Likavka
 
Spišská katolícka charita, Zápotočná 569
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom Charitas Sv. Františka z Assisi, Zápotočná 569/14, 02801 Trstená
 
Spišská katolícka charita, Zázrivá - Stred 416
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie, Zázrivá - Stred 416, 02705 Zázrivá
 
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Riadok 2120
neurčitý čas | pobytová - ročná
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Riadok 2120/8, 03401 Ružomberok
 
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Sv. Anny 112
neurčitý čas | ambulantná
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Sv. Anny 112/4, 03401 Ružomberok
 
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Sv. Anny 112
neurčitý čas | pobytová - týždenná
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Sv. Anny 112/4, 03401 Ružomberok
 
Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o., Farská 236
neurčitý čas | pobytová - ročná
Charitný dom Alžbetinum, Farská 236/5, 01303 Varín
 
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače, Záhumnie 220
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače, Záhumnie 220/90, 03484 Liptovské Sliače
 
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš, Palúčanská 219
neurčitý čas | pobytová - ročná
ZpS a DSS mesta Liptovský Mikuláš, Palúčanská 219/23, 03101 Liptovský Mikuláš