Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb Žarec, M. R. Štefánika 2533

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 38
Kapacita:58 osôb
Deň začatia poskytovania:11.11.1987
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb Žarec, M. R. Štefánika 2533/13, 02201 Čadca
Telefón:

+421 414308613

+421 910931045

+421 414308614

Email:

elarisova@vuczilina.sk

Zodpovední zástupcoviaPhDr. Eva Larišová, MBA
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb Žarec
M. R. Štefánika  2533/13
02201  Čadca
IČO: 00632503

Evidencia žiadateľov - poradovník

Centrum sociálnych služieb Žarec
K:63 V:14 Ž:6
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma