Preskočiť navigáciu

Špecializované zariadenie

§39 zákona 448/2008

 1. V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
 2. V špecializovanom zariadení sa
  1. poskytuje
   1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. sociálna rehabilitácia,
   4. ubytovanie,
   5. stravovanie,
   6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
   7. osobné vybavenie,
  2. zabezpečuje
   1. rozvoj pracovných zručností,
   2. pomoc pri pracovnom uplatnení,
   3. záujmová činnosť,
  3. utvárajú podmienky na
   1. vzdelávanie,
   2. úschovu cenných vecí.
 3. Ak sa v špecializovanom zariadení poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.
 4. Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v špecializovanom zariadení, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.
 5. V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje špecializované zariadenie ošetrovateľskú starostlivosť podľa §22 zákona č. 448/2008.
 6. V špecializovanom zariadení možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v budove zariadenia.
Centrum sociálnych služieb ANIMA, Jefremovská 634
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb ANIMA, Jefremovská 634, 03104 Liptovský Mikuláš
 
Centrum sociálnych služieb Brezovec, Martina Hattalu 2161
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Brezovec, Martina Hattalu 2161/3, 02601 Dolný Kubín
 
Centrum sociálnych služieb EDEN, Sady M. R. Štefánika 66
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb EDEN, Sady M. R. Štefánika 66/3, 03301 Liptovský Hrádok
 
Centrum sociálnych služieb Fantázia, Belanského 12
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Špecializované zariadenie, Belanského 12/8, 02401 Kysucké Nové Mesto
 
Centrum sociálnych služieb Fantázia, Horný Vadičov 54
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Fantázia, Horný Vadičov 54, 02345 Horný Vadičov
 
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Republiky 1045
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Republiky 1045/22, 01001 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 02201 Čadca
 
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Banská 533
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Banská 533/19, 03919 Turčianske Teplice
 
Centrum sociálnych služieb Kamence, Litovelská 1218
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Kamence, Litovelská 1218/17A, 02401 Kysucké Nové Mesto
 
Centrum sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210/61, 02404 Kysucké Nové Mesto
 
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, J. Mazúra 5211
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, J. Mazúra 5211/34, 03601 Martin
 
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3107
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3107/6, 01008 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3107
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3107/7, 01008 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3116
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3116/8, 01008 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117
neurčitý čas | ambulantná
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 01008 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 01008 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 01001 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hrabové 204
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hrabové 204, 01401 Bytča
 
Centrum sociálnych služieb ORAVA, Medvedzie 136
neurčitý čas | pobytová - ročná
Špecializované zariadenie, Medvedzie 136, 02744 Tvrdošín
 
Centrum sociálnych služieb ORAVA, SNP 522
neurčitý čas | pobytová - ročná
Špecializované zariadenie, SNP 522/30, 02744 Tvrdošín
 
Centrum sociálnych služieb PARK, Hviezdoslavova 918
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb PARK, Hviezdoslavova 918, 02201 Čadca
 
Centrum sociálnych služieb PARK, Vysoká nad Kysucou 287
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb PARK, Vysoká nad Kysucou 287, 02355 Vysoká nad Kysucou
 
Centrum sociálnych služieb Slniečko, Oščadnica 1464
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Slniečko, Oščadnica 1464, 02301 Oščadnica
 
Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Kultúrna ulica 41
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Kultúrna ulica 41/29, 01003 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník 335
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník 335/24, 01003 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Novoť 976
neurčitý čas | pobytová - ročná
Špecializované zariadenie, Novoť 976, 02955 Novoť
 
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Novoť 976
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Špecializované zariadenie, Novoť 976, 02955 Novoť
 
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Novoť 976
neurčitý čas | ambulantná
Špecializované zariadenie, Novoť 976, 02955 Novoť
 
Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296, 01312 Turie
 
Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296
neurčitý čas | ambulantná
Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296, 01312 Turie
 
Centrum sociálnych služieb Terchová, Andreja Hlinku 234
neurčitý čas | pobytová - ročná
Špecializované zariadenie, Andreja Hlinku 234/8, 01306 Terchová
 
Centrum sociálnych služieb Terchová, Havrania 35
neurčitý čas | pobytová - ročná
Špecializované zariadenie, Havrania 35, 02705 Zázrivá
 
Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Hlavná 118
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Hlavná 118, 02943 Zubrohlava
 
Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Oravská Lesná 296
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Oravská Lesná 296, 02957 Oravská Lesná
 
Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Ulica Vyšný koniec 559
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Ulica Vyšný koniec 559/55, 02956 Zákamenné
 
Centrum sociálnych služieb Žarec, Čierne 156
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Žarec, Čierne 156, 02313 Čierne
 
Centrum sociálnych služieb Žarec, M. R. Štefánika 2533
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Žarec, M. R. Štefánika 2533/13, 02201 Čadca
 
Detská komunita, Ambra Pietra 2656
neurčitý čas | ambulantná
Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom, Ambra Pietra 2656/13, 01001 Žilina
 
Detská komunita, Do Stošky 232
neurčitý čas | ambulantná
Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom, Do Stošky 232/10, 01004 Žilina
 
Dom Sv. Martina, n.o., Priehradka 692
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom Sv. Martina, Priehradka 692/6, 03601 Martin
 
Domov pre seniorov Golden Age, o.z., Mincova 581
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov pre seniorov Golden Age, o.z., Mincova 581/5, 03105 Liptovský Mikuláš
 
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok, Pod lipami 105
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok, Pod lipami 105/16, 03301 Liptovský Hrádok
 
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok, Smrečany 52
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok, Smrečany 52, 03205 Smrečany
 
Domov sociálnych služieb Méta, Ing. Kožucha 1158
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb Méta, Ing. Kožucha 1158/7, 03852 Sučany
 
LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9
neurčitý čas | pobytová - ročná
LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 03495 Likavka
 
Obec Makov
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb, 62, 02356 Makov
 
SENIOR - Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky, Mierová 2145
neurčitý čas | pobytová - ročná
SENIOR - Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky, Mierová 2145/10, 03861 Vrútky
 
Spišská katolícka charita, Zápotočná 569
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom Charitas sv. Františka z Assisi, Zápotočná 569/14, 02801 Trstená
 
Spišská katolícka charita, Zázrivá - Stred 416
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie, Zázrivá - Stred 416, 02705 Zázrivá
 
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Sučany, Partizánska 579
neurčitý čas | pobytová - ročná
Špecializované zariadenie, Partizánska 579/25, 03852 Sučany
 
Terézia, n. o., Lán 699
neurčitý čas | pobytová - ročná
Špecializované zariadenie Lokca, Lán 699/36, 02951 Lokca
 
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Riadok 2120
neurčitý čas | pobytová - ročná
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Riadok 2120/8, 03401 Ružomberok
 
ZSS Nestor o. z., Zázrivá - Stred 449
neurčitý čas | pobytová - ročná
ZSS Nestor o.z., Zázrivá - Stred 449, 02705 Zázrivá