Preskočiť navigáciu

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií

§53 zákona 448/2008

  1. Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je v krízovej sociálnej situácii, alebo v inej obtiažnej životnej situácii, ktorú nemôže riešiť vlastnými silami a zabezpečuje sa najmä poskytnutím sociálneho poradenstva.
  2. Za telekomunikačné technológie podľa odseku 1 sa považuje najmä telefón, fax, internet.
"Pomoc obetiam násilia"
neurčitý čas | iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií)
Žilinský kraj
 
Fórum života
neurčitý čas | iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií)
Žilinský kraj
 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš
neurčitý čas | iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií)
okres: Ružomberok, Liptovský Mikuláš
 
Úsmev pre druhých, o.z.
neurčitý čas | iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií)
Žilinský kraj