Preskočiť navigáciu

"Pomoc obetiam násilia"

Druh sociálnej služby: Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií
Rozsah:neurčitý čas
Forma:iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií)
Cieľová skupina:§53 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v krízovej sociálnej situácii pre ohrozenie správaním iných osôb alebo obeť správania iných fyzických osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2023
Miesto poskytovania: Žilinský kraj
Email:

info@pomocobetiam.sk

Mobil:

+421903104063

Zodpovední zástupcoviaMgr. Iveta Schusterová
Poskytovateľ: "Pomoc obetiam násilia"
Dostojevského rad  2543/1
81109  Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 31795382