Preskočiť navigáciu

Opatrovateľská služba

§41 zákona 448/2008

 1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
  1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 a
  2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona 448/2008.
 2. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona 448/2008. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4 zákona 448/2008. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
 3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
  1. ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
  2. ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, ak tento zákon neustanovuje inak,
  3. ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,
  4. ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
 4. Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe
  1. vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
  2. vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
  3. ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.
Adores n. o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Alandia o.z.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
AMS n. o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
ATENA - SMART CARE, s. r. o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
BETHEZDA, n. o. v likvidácii
neurčitý čas | terénna
obec: Žilina, Rajec, Čadca
 
Centrum sociálnych služieb Námestovo
neurčitý čas | terénna
obec: Námestovo
 
Chuť ŽIŤ
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Hybe
určitý čas | terénna
obec: Hybe
 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Liptovská Porúbka
neurčitý čas | terénna
obec: Liptovský Mikuláš
 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Martin
neurčitý čas | terénna
okres: Turčianske Teplice, Martin
 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Východná
neurčitý čas | terénna
obec: Východná
 
Custodia,n.o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Daria o.z.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Diamant J & D, n. o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Diana n. o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Diecézna charita Žilina
neurčitý čas | terénna
okres: Kysucké Nové Mesto
 
Diecézna charita Žilina
neurčitý čas | terénna
okres: Čadca
 
Diecézna charita Žilina
neurčitý čas | terénna
okres: Martin
 
Diecézna charita Žilina
neurčitý čas | terénna
okres: Žilina
 
Diecézna charita Žilina
neurčitý čas | terénna
okres: Bytča
 
Dôstojný život všetkým, n.o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Elisa o.z.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
EuProgres n.o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Európa progres n.o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Javorry n.o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Jazmínka, n. o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
LOTOS EU s.r.o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
LOTOS SLOVAKIA, s.r.o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
ĽuKa TREND, n. o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
ĽuKa, n. o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
M.C.H. s.r.o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Maneko o.z.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Markus o.z.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
MEDIK - M, n. o.
neurčitý čas | terénna
obec: Martin
 
Mesto Bytča
neurčitý čas | terénna
obec: Bytča
 
Mesto Čadca
neurčitý čas | terénna
obec: Čadca
 
Mesto Dolný Kubín
neurčitý čas | terénna
obec: Dolný Kubín
 
Mesto Krásno nad Kysucou
neurčitý čas | terénna
obec: Krásno nad Kysucou
 
Mesto Kysucké Nové Mesto
neurčitý čas | terénna
obec: Kysucké Nové Mesto
 
Mesto Liptovský Hrádok
neurčitý čas | terénna
obec: Liptovský Hrádok
 
Mesto Liptovský Mikuláš
neurčitý čas | terénna
obec: Liptovský Mikuláš
 
Mesto Martin
neurčitý čas | terénna
obec: Martin
 
Mesto Námestovo
neurčitý čas | terénna
obec: Námestovo
 
Mesto Rajec
neurčitý čas | terénna
obec: Rajec
 
Mesto Rajecké Teplice
neurčitý čas | terénna
obec: Rajecké Teplice
 
Mesto Ružomberok
neurčitý čas | terénna
obec: Ružomberok
 
Mesto Trstená
neurčitý čas | terénna
obec: Trstená
 
Mesto Turany
neurčitý čas | terénna
obec: Turany
 
Mesto Turčianske Teplice
neurčitý čas | terénna
obec: Turčianske Teplice
 
Mesto Turzovka
neurčitý čas | terénna
obec: Turzovka
 
Mesto Tvrdošín
neurčitý čas | terénna
obec: Tvrdošín
 
Mesto Vrútky
neurčitý čas | terénna
obec: Vrútky
 
Mesto Žilina
neurčitý čas | terénna
obec: Žilina
 
MP-CARE o.z.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Občianske združenie Opatrovateľka
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Občianske združenie SEMITA
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Obec Babín
neurčitý čas | terénna
obec: Babín
 
Obec Belá
neurčitý čas | terénna
obec: Belá
 
Obec Belá - Dulice
neurčitý čas | terénna
obec: Belá-Dulice
 
Obec Beňadovo
neurčitý čas | terénna
obec: Beňadovo
 
Obec Bitarová
neurčitý čas | terénna
obec: Bitarová
 
Obec Bobrov
neurčitý čas | terénna
obec: Bobrov
 
Obec Bobrovec
neurčitý čas | terénna
obec: Bobrovec
 
Obec Bodorová
neurčitý čas | terénna
obec: Bodorová
 
Obec Breza
neurčitý čas | terénna
obec: Breza
 
Obec Brezany
neurčitý čas | terénna
obec: Brezany
 
Obec Budiš
neurčitý čas | terénna
obec: Budiš
 
Obec Bziny
neurčitý čas | terénna
obec: Bziny
 
Obec Chlebnice
neurčitý čas | terénna
obec: Chlebnice
 
Obec Čičmany
neurčitý čas | terénna
obec: Čičmany
 
Obec Čierne
neurčitý čas | terénna
obec: Čierne
 
Obec Ďanová
neurčitý čas | terénna
obec: Ďanová
 
Obec Demänovská Dolina
neurčitý čas | terénna
obec: Demänovská Dolina
 
Obec Divina
neurčitý čas | terénna
obec: Divina
 
Obec Divinka
neurčitý čas | terénna
obec: Divinka
 
Obec Dlhá nad Oravou
neurčitý čas | terénna
obec: Dlhá nad Oravou
 
Obec Dlhé Pole
neurčitý čas | terénna
obec: Dlhé Pole
 
Obec Dolná Tižina
neurčitý čas | terénna
obec: Dolná Tižina
 
Obec Dolný Hričov
neurčitý čas | terénna
obec: Dolný Hričov
 
Obec Dolný Vadičov
neurčitý čas | terénna
obec: Dolný Vadičov
 
Obec Dubové
neurčitý čas | terénna
obec: Dubové
 
Obec Dúbrava
neurčitý čas | terénna
obec: Dúbrava
 
Obec Dunajov
neurčitý čas | terénna
obec: Dunajov
 
Obec Ďurčiná
neurčitý čas | terénna
obec: Ďurčiná
 
Obec Fačkov
neurčitý čas | terénna
obec: Fačkov
 
Obec Gbeľany
neurčitý čas | terénna
obec: Gbeľany
 
Obec Háj
neurčitý čas | terénna
obec: Háj
 
Obec Hlboké nad Váhom
neurčitý čas | terénna
obec: Hlboké nad Váhom
 
Obec Horná Lehota
neurčitý čas | terénna
obec: Horná Lehota
 
Obec Horná Štubňa
neurčitý čas | terénna
obec: Horná Štubňa
 
Obec Horný Vadičov
neurčitý čas | terénna
obec: Horný Vadičov
 
Obec Hruštín
neurčitý čas | terénna
obec: Hruštín
 
Obec Hubová
neurčitý čas | terénna
obec: Hubová
 
Obec Hybe
neurčitý čas | terénna
obec: Hybe
 
Obec Istebné
neurčitý čas | terénna
obec: Istebné
 
Obec Jablonové
neurčitý čas | terénna
obec: Jablonové
 
Obec Jamník
neurčitý čas | terénna
obec: Jamník
 
Obec Jasenové
neurčitý čas | terénna
obec: Jasenové
 
Obec Jasenovo
neurčitý čas | terénna
obec: Jasenovo
 
Obec Jazernica
neurčitý čas | terénna
obec: Jazernica
 
Obec Kalameny
neurčitý čas | terénna
obec: Kalameny
 
Obec Kamenná Poruba
neurčitý čas | terénna
obec: Kamenná Poruba
 
Obec Kľače
neurčitý čas | terénna
obec: Kľače
 
Obec Klin
neurčitý čas | terénna
obec: Klin
 
Obec Klokočov
neurčitý čas | terénna
obec: Klokočov
 
Obec Klubina
neurčitý čas | terénna
obec: Klubina
 
Obec Kolárovice
neurčitý čas | terénna
obec: Kolárovice
 
Obec Komjatná
neurčitý čas | terénna
obec: Komjatná
 
Obec Konská
neurčitý čas | terénna
obec: Konská
 
Obec Korňa
neurčitý čas | terénna
obec: Korňa
 
Obec Kotešová
neurčitý čas | terénna
obec: Kotešová
 
Obec Kotrčiná Lúčka
neurčitý čas | terénna
obec: Kotrčiná Lúčka
 
Obec Kraľovany
neurčitý čas | terénna
obec: Kraľovany
 
Obec Krasňany
neurčitý čas | terénna
obec: Krasňany
 
Obec Krivá
neurčitý čas | terénna
obec: Krivá
 
Obec Krpeľany
neurčitý čas | terénna
obec: Krpeľany
 
Obec Krušetnica
neurčitý čas | terénna
obec: Krušetnica
 
Obec Kunerad
neurčitý čas | terénna
obec: Kunerad
 
Obec Kysucký Lieskovec
neurčitý čas | terénna
obec: Kysucký Lieskovec
 
Obec Lietava
neurčitý čas | terénna
obec: Lietava
 
Obec Lietavská Lúčka
neurčitý čas | terénna
obec: Lietavská Lúčka
 
Obec Lietavská Svinná-Babkov
neurčitý čas | terénna
obec: Lietavská Svinná-Babkov
 
Obec Likavka
neurčitý čas | terénna
obec: Likavka
 
Obec Lipovec
neurčitý čas | terénna
obec: Lipovec
 
Obec Liptovská Kokava
neurčitý čas | terénna
obec: Liptovská Kokava
 
Obec Liptovská Osada
neurčitý čas | terénna
obec: Liptovská Osada
 
Obec Liptovská Porúbka
neurčitý čas | terénna
obec: Liptovská Porúbka
 
Obec Liptovská Štiavnica
neurčitý čas | terénna
obec: Liptovská Štiavnica
 
Obec Liptovská Teplá
neurčitý čas | terénna
obec: Liptovská Teplá
 
Obec Liptovské Revúce
neurčitý čas | terénna
obec: Liptovské Revúce
 
Obec Liptovský Ján
neurčitý čas | terénna
obec: Liptovský Ján
 
Obec Liptovský Michal
neurčitý čas | terénna
obec: Liptovský Michal
 
Obec Liptovský Peter
neurčitý čas | terénna
obec: Liptovský Peter
 
Obec Lodno
neurčitý čas | terénna
obec: Lodno
 
Obec Lokca
neurčitý čas | terénna
obec: Lokca
 
Obec Lomná
neurčitý čas | terénna
obec: Lomná
 
Obec Lopušné Pažite
neurčitý čas | terénna
obec: Lopušné Pažite
 
Obec Ľubeľa
neurčitý čas | terénna
obec: Ľubeľa
 
Obec Ludrová
neurčitý čas | terénna
obec: Ludrová
 
Obec Lutiše
neurčitý čas | terénna
obec: Lutiše
 
Obec Lysica
neurčitý čas | terénna
obec: Lysica
 
Obec Makov
neurčitý čas | terénna
obec: Makov
 
Obec Malá Čierna
neurčitý čas | terénna
obec: Malá Čierna
 
Obec Malatiná
neurčitý čas | terénna
obec: Malatiná
 
Obec Maršová - Rašov
neurčitý čas | terénna
obec: Maršová-Rašov
 
Obec Martinček
neurčitý čas | terénna
obec: Martinček
 
Obec Medzibrodie nad Oravou
neurčitý čas | terénna
obec: Medzibrodie nad Oravou
 
Obec Mojš
neurčitý čas | terénna
obec: Mojš
 
Obec Mošovce
neurčitý čas | terénna
obec: Mošovce
 
Obec Mútne
neurčitý čas | terénna
obec: Mútne
 
Obec Nededza
neurčitý čas | terénna
obec: Nededza
 
Obec Nesluša
neurčitý čas | terénna
obec: Nesluša
 
Obec Nezbudská Lúčka
neurčitý čas | terénna
obec: Nezbudská Lúčka
 
Obec Nižná
neurčitý čas | terénna
obec: Nižná
 
Obec Nová Bystrica
neurčitý čas | terénna
obec: Nová Bystrica
 
Obec Novoť
neurčitý čas | terénna
obec: Novoť
 
Obec Ochodnica
neurčitý čas | terénna
obec: Ochodnica
 
Obec Olešná
neurčitý čas | terénna
obec: Olešná
 
Obec Oravská Jasenica
neurčitý čas | terénna
obec: Oravská Jasenica
 
Obec Oravská Lesná
neurčitý čas | terénna
obec: Oravská Lesná
 
Obec Oravská Polhora
neurčitý čas | terénna
obec: Oravská Polhora
 
Obec Oravská Poruba
neurčitý čas | terénna
obec: Oravská Poruba
 
Obec Oravské Veselé
neurčitý čas | terénna
obec: Oravské Veselé
 
Obec Oravský Podzámok
neurčitý čas | terénna
obec: Oravský Podzámok
 
Obec Oščadnica
neurčitý čas | terénna
obec: Oščadnica
 
Obec Párnica
neurčitý čas | terénna
obec: Párnica
 
Obec Partizánska Ľupča
neurčitý čas | terénna
obec: Partizánska Ľupča
 
Obec Paština Závada
neurčitý čas | terénna
obec: Paština Závada
 
Obec Petrovice
neurčitý čas | terénna
obec: Petrovice
 
Obec Podtureň
neurčitý čas | terénna
obec: Podtureň
 
Obec Podvysoká
neurčitý čas | terénna
obec: Podvysoká
 
Obec Povina
neurčitý čas | terénna
obec: Povina
 
Obec Predmier
neurčitý čas | terénna
obec: Predmier
 
Obec Pribiš
neurčitý čas | terénna
obec: Pribiš
 
Obec Pribylina
neurčitý čas | terénna
obec: Pribylina
 
Obec Rabča
neurčitý čas | terénna
obec: Rabča
 
Obec Rabčice
neurčitý čas | terénna
obec: Rabčice
 
Obec Radoľa
neurčitý čas | terénna
obec: Radoľa
 
Obec Radôstka
neurčitý čas | terénna
obec: Radôstka
 
Obec Rajecká Lesná
neurčitý čas | terénna
obec: Rajecká Lesná
 
Obec Raková
neurčitý čas | terénna
obec: Raková
 
Obec Rosina
neurčitý čas | terénna
obec: Rosina
 
Obec Rudina
neurčitý čas | terénna
obec: Rudina
 
Obec Rudinská
neurčitý čas | terénna
obec: Rudinská
 
Obec Rudno
neurčitý čas | terénna
obec: Rudno
 
Obec Sedliacka Dubová
neurčitý čas | terénna
obec: Sedliacka Dubová
 
Obec Sihelné
neurčitý čas | terénna
obec: Sihelné
 
Obec Skalité
neurčitý čas | terénna
obec: Skalité
 
Obec Sklené
neurčitý čas | terénna
obec: Sklené
 
Obec Slovenské Pravno
neurčitý čas | terénna
obec: Slovenské Pravno
 
Obec Smrečany
neurčitý čas | terénna
obec: Smrečany
 
Obec Snežnica
neurčitý čas | terénna
obec: Snežnica
 
Obec Stankovany
neurčitý čas | terénna
obec: Stankovany
 
Obec Stará Bystrica
neurčitý čas | terénna
obec: Stará Bystrica
 
Obec Staškov
neurčitý čas | terénna
obec: Staškov
 
Obec Stráňavy
neurčitý čas | terénna
obec: Stráňavy
 
Obec Stránske
neurčitý čas | terénna
obec: Stránske
 
Obec Strečno
neurčitý čas | terénna
obec: Strečno
 
Obec Sučany
neurčitý čas | terénna
obec: Sučany
 
Obec Šuja
neurčitý čas | terénna
obec: Šuja
 
Obec Súľov - Hradná
neurčitý čas | terénna
obec: Súľov-Hradná
 
Obec Svederník
neurčitý čas | terénna
obec: Svederník
 
Obec Svrčinovec
neurčitý čas | terénna
obec: Svrčinovec
 
Obec Ťapešovo
neurčitý čas | terénna
obec: Ťapešovo
 
Obec Teplička nad Váhom
neurčitý čas | terénna
obec: Teplička nad Váhom
 
Obec Trstené
neurčitý čas | terénna
obec: Trstené
 
Obec Turček
neurčitý čas | terénna
obec: Turček
 
Obec Turie
neurčitý čas | terénna
obec: Turie
 
Obec Uhorská Ves
neurčitý čas | terénna
obec: Uhorská Ves
 
Obec Varín
neurčitý čas | terénna
obec: Varín
 
Obec Vasiľov
neurčitý čas | terénna
obec: Vasiľov
 
Obec Vavrečka
neurčitý čas | terénna
obec: Vavrečka
 
Obec Vavrišovo
neurčitý čas | terénna
obec: Vavrišovo
 
Obec Važec
neurčitý čas | terénna
obec: Važec
 
Obec Veličná
neurčitý čas | terénna
obec: Veličná
 
Obec Veľká Čierna
neurčitý čas | terénna
obec: Veľká Čierna
 
Obec Veľké Rovné
neurčitý čas | terénna
obec: Veľké Rovné
 
Obec Veterná Poruba
neurčitý čas | terénna
obec: Veterná Poruba
 
Obec Višňové
neurčitý čas | terénna
obec: Višňové
 
Obec Vitanová
neurčitý čas | terénna
obec: Vitanová
 
Obec Vlachy
neurčitý čas | terénna
obec: Vlachy
 
Obec Vyšný Kubín
neurčitý čas | terénna
obec: Vyšný Kubín
 
Obec Vysoká nad Kysucou
neurčitý čas | terénna
obec: Vysoká nad Kysucou
 
Obec Žabokreky
neurčitý čas | terénna
obec: Žabokreky
 
Obec Zákamenné
neurčitý čas | terénna
obec: Zákamenné
 
Obec Závažná Poruba
neurčitý čas | terénna
obec: Závažná Poruba
 
Obec Zborov nad Bystricou
neurčitý čas | terénna
obec: Zborov nad Bystricou
 
Obec Zbyňov
neurčitý čas | terénna
obec: Zbyňov
 
Obec Žiar
neurčitý čas | terénna
obec: Žiar
 
Obec Zubrohlava
neurčitý čas | terénna
obec: Zubrohlava
 
OPATRÍME VÁS n.o.
určitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Rubín, n.o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
SAMARITÁN, n. o.
neurčitý čas | terénna
obec: Martin
 
Senior Martin n. o.
neurčitý čas | terénna
obec: Martin
 
Senior plus n. o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Senior Trend, n. o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
SENIORKA n.o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Silver care, n. o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš
neurčitý čas | terénna
okres: Ružomberok, Liptovský Mikuláš
 
Spišská katolícka charita
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
StarDo, n.o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
SÝKORKA n. o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
ViaVitae, n. o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače
neurčitý čas | terénna
obec: Liptovské Sliače