Preskočiť navigáciu

Obec Partizánska Ľupča

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§41 zákona 448/2008)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:5.6.2012
Miesto poskytovania: obec: Partizánska Ľupča
Telefón:

+421 445570755

Email:

ou@partizanskalupca.com

Zodpovední zástupcoviaMgr. Tatiana Bobáková
Poskytovateľ: Obec Partizánska Ľupča
Partizánska Ľupča  417
03215  Partizánska Ľupča
IČO: 00315656