Preskočiť navigáciu

Obec Horná Lehota

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§41 zákona 448/2008)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:1.1.2003
Miesto poskytovania: obec: Horná Lehota
Telefón:

+421 435893226

Email:

ouhornalehota@orava.sk

Zodpovední zástupcoviaMária Záhorová
Poskytovateľ: Obec Horná Lehota
Horná Lehota  210
02741  Horná Lehota
IČO: 00314498