Preskočiť navigáciu

Služba včasnej intervencie

§33 zákona 448/2008

 1. Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.
 2. V rámci služby včasnej intervencie sa
  1. poskytuje
   1. špecializované sociálne poradenstvo,
   2. sociálna rehabilitácia,
  2. vykonáva
   1. stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím,
   2. preventívna aktivita.
 3. V rámci služby včasnej intervencie sa vykonáva komunitná rehabilitácia.
 4. Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu. Poskytovanie terénnej formy sociálnej služby má prednosť pred ambulantnou sociálnou službou. Ak terénna forma sociálnej služby nie je vhodná, účelná alebo dostatočne nerieši nepriaznivú sociálnu situáciu, poskytuje sa ambulantná sociálna služba. Miesto poskytovania služby včasnej intervencie ambulantnou sociálnou službou nemôže byť v budove zariadenia, v ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba.
 5. Zdravotné postihnutie podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.
Centrum sociálnych služieb ANIMA
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Centrum sociálnych služieb ANIMA, Jefremovská 634
neurčitý čas | ambulantná
Centrum sociálnych služieb ANIMA, Jefremovská 634, 03104 Liptovský Mikuláš
 
Centrum sociálnych služieb Brezovec
určitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Centrum sociálnych služieb Brezovec, Matúškova 1631
určitý čas | ambulantná
Centrum sociálnych služieb Brezovec, Matúškova 1631, 02601 Dolný Kubín
 
Centrum sociálnych služieb Horelica
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 18
neurčitý čas | ambulantná
Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 18, 02201 Čadca
 
Centrum včasnej intervencie Žilina, n. o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Centrum včasnej intervencie Žilina, n. o., Saleziánska 2807
neurčitý čas | ambulantná
Centrum včasnej intervencie Žilina n. o., Saleziánska 2807/4, 01077 Žilina
 
Centrum včasnej intervencie Žilina, n. o., V. P. Tótha 56
neurčitý čas | ambulantná
V. P. Tótha 56/4, 03601 Martin
 
Súkromné centrum poradenstva a prevencie Nosko Health Prevention, Námestie A. Hlinku 56/1, Ružomberok
určitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Súkromné centrum poradenstva a prevencie Nosko Health Prevention, Námestie A. Hlinku 56/1, Ružomberok, Námestie A. Hlinku 56
určitý čas | ambulantná
Súkromné centrum poradenstva a prevencie Nosko Health Prevention, Námestie A. Hlinku 56/1, 03401 Ružomberok