Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 18

Druh sociálnej služby: Služba včasnej intervencie
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 33
Kapacita:2 osoby
Deň začatia poskytovania:1.7.2015
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 18, 02201 Čadca
Telefón:

+421 414302827

Email:

ddcahorelica@vuczilina.sk

mariagrigova@vuczilina.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Anna Kocifajová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb Horelica
IČO: 31914039