Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb Horelica

IČO:31914039
Sídlo:Horelica 107, 02201 Čadca
Zriadovateľ:Žilinský samosprávny kraj

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Registračné číslo:15/2009/OSV
Dátum zápisu do registra:1.6.2009
Služba včasnej intervencie
neurčitý čas | terénna forma
Žilinský kraj
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 02201 Čadca
Zariadenie pre seniorov
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 02201 Čadca
Špecializované zariadenie
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 02201 Čadca
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | ambulantná forma
Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 18, 02201 Čadca
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - týždenná forma
Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 18, 02201 Čadca
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 18, 02201 Čadca
Služba včasnej intervencie
neurčitý čas | ambulantná forma
Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 18, 02201 Čadca