Preskočiť navigáciu

Súkromné centrum poradenstva a prevencie Nosko Health Prevention, Námestie A. Hlinku 56/1, Ružomberok

Druh sociálnej služby: Služba včasnej intervencie
Rozsah:určitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodina tohto dieťaťa
Deň začatia poskytovania:4.10.2018
Miesto poskytovania: Žilinský kraj
Mobil:

+421 905699795

Email:

poradne@noskocentrum.sk

info@noskocentrum.sk

poradnasvi@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaMgr. Margaréta Domiterová, PhD.
Poskytovateľ: Súkromné centrum poradenstva a prevencie Nosko Health Prevention, Námestie A. Hlinku 56/1, Ružomberok
Námestie A. Hlinku  56/1
03401  Ružomberok
IČO: 48484270