Preskočiť navigáciu

Centrum včasnej intervencie Žilina, n. o., Saleziánska 2807

Druh sociálnej služby: Služba včasnej intervencie
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodina tohto dieťaťa
Kapacita:3 osoby
Deň začatia poskytovania:1.9.2017
Miesto poskytovania:Centrum včasnej intervencie Žilina n. o., Saleziánska 2807/4, 01077 Žilina
Telefón:

+421 915952125

+421 915952123

Email:

gronska@cvizilina.sk

info@cvizilina.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Barbora Gronská
Poskytovateľ: Centrum včasnej intervencie Žilina, n. o.
IČO: 45744009