Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb ANIMA, Jefremovská 634

Druh sociálnej služby: Služba včasnej intervencie
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodina tohto dieťaťa
Kapacita:5 osôb
Deň začatia poskytovania:19.4.2018
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb ANIMA, Jefremovská 634, 03104 Liptovský Mikuláš
Telefón:

044/5533327

Mobil:

+421 907 823175

Email:

ddlm@vuczilina.sk

peter.hutan@vuczilina.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Alena Holková
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb ANIMA
IČO: 00647799