Preskočiť navigáciu

Centrum včasnej intervencie Žilina, n. o.

Druh sociálnej služby: Služba včasnej intervencie
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodina tohto dieťaťa
Deň začatia poskytovania:19.1.2015
Miesto poskytovania: Žilinský kraj
Telefón:

+421 915952125

Email:

gronska@cvizilina.sk

info@cvizilina.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Barbora Gronská
Poskytovateľ: Centrum včasnej intervencie Žilina, n. o.
Saleziánska  2807/4
01077  Žilina
IČO: 45744009