Preskočiť navigáciu

Integračné centrum

§24c zákona 448/2008

V integračnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 písm. a), d) a i)

 1. poskytuje
  1. sociálne poradenstvo,
  2. sociálna rehabilitácia,
 2. utvárajú podmienky na
  1. rozvoj pracovných zručností,
  2. pomoc pri pracovnom uplatnení,
  3. záujmovú činnosť.