Preskočiť navigáciu

Práčovňa

§59 zákona 448/2008

  1. V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá
    1. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
    2. má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
    3. dovŕšila dôchodkový vek.
Diecézna charita Žilina, Kukučínova 1987
neurčitý čas | ambulantná
Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 1987/4, 02201 Čadca
 
Mesto Liptovský Mikuláš, Športová 1190
neurčitý čas | ambulantná
Komunitné centrum, "Nový svet" Hlboké, Športová 1190/4, 03101 Liptovský Mikuláš