Preskočiť navigáciu

Zariadenie pre seniorov

§35 zákona 448/2008

 1. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
  1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, alebo
  2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 2. V zariadení pre seniorov sa
  1. poskytuje
   1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. sociálna rehabilitácia,
   4. ubytovanie,
   5. stravovanie,
   6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
   7. osobné vybavenie,
  2. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
  3. zabezpečuje záujmová činnosť.
 3. V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona č. 448/2008.
 4. V zariadení pre seniorov možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v budove zariadenia.
Auxilium, n. o., Jozefa Martinčeka 108
neurčitý čas | pobytová - ročná
Auxilium n. o., Jozefa Martinčeka 108/50, 01303 Varín
 
BENETRIX, n.o., Priehradná 10914
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov, Priehradná 10914/9A, 03601 Martin
 
biely orgován, n. o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov Biely orgován, 2025, 02301 Oščadnica
 
BRIEŽDENIE, Gymnaziálna 375
určitý čas | pobytová - ročná
Centrum POKOJ, Gymnaziálna 375/2A, 03843 Kláštor pod Znievom
 
Centrum sociálnych služieb ANIMA, Jefremovská 634
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb ANIMA, Jefremovská 634, 03104 Liptovský Mikuláš
 
Centrum sociálnych služieb Brezovec, Martina Hattalu 2161
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Brezovec, Martina Hattalu 2161/3, 02601 Dolný Kubín
 
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Republiky 1045
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Republiky 1045/22, 01001 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 02201 Čadca
 
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Banská 533
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Banská 533/19, 03919 Turčianske Teplice
 
Centrum sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210/61, 02404 Kysucké Nové Mesto
 
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, J. Mazúra 5211
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, J. Mazúra 5211/34, 03601 Martin
 
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3107
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3107/7, 01008 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3107
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3107/6, 01008 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3116
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3116/8, 01008 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 01008 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb Námestovo, Komenského 512
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Námestovo, Komenského 512/6, 02901 Námestovo
 
Centrum sociálnych služieb ORAVA, SNP 522
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov, SNP 522/30, 02744 Tvrdošín
 
Centrum sociálnych služieb PARK, Hviezdoslavova 918
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb PARK, Hviezdoslavova 918, 02201 Čadca
 
Centrum sociálnych služieb PARK, Vysoká nad Kysucou 287
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb PARK, Vysoká nad Kysucou 287, 02355 Vysoká nad Kysucou
 
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Novoť 976
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov, Novoť 976, 02955 Novoť
 
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Novoť 976
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Zariadenie pre seniorov, Novoť 976, 02955 Novoť
 
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Novoť 976
neurčitý čas | ambulantná
Zariadenie pre seniorov, Novoť 976, 02955 Novoť
 
Centrum sociálnych služieb Terchová, Andreja Hlinku 234
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov, Andreja Hlinku 234/8, 01306 Terchová
 
Centrum sociálnych služieb Terchová, Havrania 35
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov, Havrania 35, 02705 Zázrivá
 
Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Oravská Lesná 296
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Oravská Lesná 296, 02957 Oravská Lesná
 
Centrum sociálnych služieb Žarec, Čierne 156
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Žarec, Čierne 156, 02313 Čierne
 
Centrum sociálnych služieb Žarec, M. R. Štefánika 2533
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Žarec, M. R. Štefánika 2533/13, 02201 Čadca
 
Diecézna charita Žilina, Framborská 294
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom charity sv. Kamila, Framborská 294/6, 01001 Žilina
 
DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z., Gymnaziálna 162
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov, Gymnaziálna 162/4, 03843 Kláštor pod Znievom
 
DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z., M. Čulena 199
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie opatrovateľskej služby, M. Čulena 199, 03843 Kláštor pod Znievom
 
DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z., Vrícko 278
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov Vrícko, Vrícko 278, 03831 Vrícko
 
Dom sv. Alžbety Zákopčie, n. o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom sv. Alžbety Zákopčie, n. o., 542, 02322 Klokočov
 
Dom sv. Alžbety Zákopčie, n. o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom sv. Alžbety Zákopčie, n. o., 827, 02311 Zákopčie
 
Dom Sv. Martina, n.o., Priehradka 692
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom Sv. Martina, Priehradka 692/6, 03601 Martin
 
Domov pomocnej ruky, n. o., Na Bárek 686
neurčitý čas | pobytová - ročná
Penzión Eva, Na Bárek 686/9, 01001 Žilina
 
Domov pre seniorov Golden Age, o.z., Mincova 581
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov pre seniorov Golden Age, o.z., Mincova 581/5, 03105 Liptovský Mikuláš
 
Domov pre seniorov Golden Age, o.z., Ondrašovská 1254
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov, Liptovská Ondrašová, Ondrašovská 1254/29, 03105 Liptovský Mikuláš
 
Domov vďaky, Námestie Andreja Škrábika 38
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov vďaky, Námestie Andreja Škrábika 38/3, 01501 Rajec
 
Jesienka, zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Treskoňova 813
neurčitý čas | pobytová - ročná
JESIENKA- zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Treskoňova 813, 01401 Bytča
 
LÁSKA VIERA NÁDEJ n. o., Somolického 759
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov, Somolického 759/7, 03901 Turčianske Teplice
 
LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9
neurčitý čas | pobytová - ročná
LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 03495 Likavka
 
MEDIK - M, n. o., Východná 4016
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov, Východná 4016/20, 03601 Martin
 
MEDIK - M, n. o., Východná 4016
neurčitý čas | ambulantná
Zariadenie pre seniorov, Východná 4016/20, 03601 Martin
 
MEDIK - M, n. o., Východná 4017
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov, Východná 4017/22, 03601 Martin
 
Mesto Martin, T. Vansovej 11808
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Podháj, T. Vansovej 11808/1, 03601 Martin
 
Mesto Turzovka, Vyšný Koniec 208
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Turzovka, Vyšný Koniec 208, 02354 Turzovka
 
Občianske združenie BELIS, Kollárovo námestie 36
neurčitý čas | pobytová - ročná
Kaštieľ Mošovce - zariadenie pre seniorov, Kollárovo námestie 36/32, 03821 Mošovce
 
Obec Gbeľany, Kostolná 43
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov sv. Barborky, Kostolná 43/10, 01302 Gbeľany
 
Obec Liptovská Osada, Liptovská Osada 306
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie opatrovateľskej služby a Zariadenie pre seniorov Liptovská Osada, Liptovská Osada 306, 03473 Liptovská Osada
 
Obec Makov
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb, 62, 02356 Makov
 
Obec Petrovice
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov Petrovice, 74, 01353 Petrovice
 
Obec Predmier, Predmier 333
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov, Predmier 333, 01351 Predmier
 
Obec Štiavnik, Štiavnik 764
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov Štiavnik, Štiavnik 764, 01355 Štiavnik
 
Obec Teplička nad Váhom, Za kaštieľom 309
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov pokoja Žofie Bosniakovej, Za kaštieľom 309/9, 01301 Teplička nad Váhom
 
Obec Závažná Poruba, Kostolná 407
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Kostolná 407/18, 03202 Závažná Poruba
 
Obec Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou 201
neurčitý čas | pobytová - ročná
HARMÓNIA - Zariadenie pre seniorov Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou 201, 02303 Zborov nad Bystricou
 
Royal care, n. o., Žiarska 701
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov Royal care, n. o., Žiarska 701/10, 03104 Liptovský Mikuláš
 
SENION, n. o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb SENION, 142, 02331 Rudinka
 
SENIOR - Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky, Mierová 2145
neurčitý čas | pobytová - ročná
SENIOR - Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky, Mierová 2145/10, 03861 Vrútky
 
Senior Martin n. o., A. Pietra 406
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov, A. Pietra 406/42, 03601 Martin
 
Senires n. o., Likavka 10
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov, Likavka 10, 03495 Likavka
 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš, J. D. Matejovie 542
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov SČK, J. D. Matejovie 542/21, 03301 Liptovský Hrádok
 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina, Moyzesova 959
neurčitý čas | pobytová - ročná
ZARIADENIE PRE SENIOROV - DOM sv. LAZARA, Moyzesova 959/38, 01001 Žilina
 
Spišská katolícka charita, Zápotočná 569
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom Charitas Sv. Františka z Assisi, Zápotočná 569/14, 02801 Trstená
 
Spišská katolícka charita, Zázrivá - Stred 416
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie, Zázrivá - Stred 416, 02705 Zázrivá
 
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Sučany, Partizánska 579
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov, Partizánska 579/25, 03852 Sučany
 
Terézia, n. o., Južná 698
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov Lokca, Južná 698/3, 02951 Lokca
 
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Riadok 2120
neurčitý čas | pobytová - ročná
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Riadok 2120/8, 03401 Ružomberok
 
ÚSMEV - Zariadenie pre seniorov, Osiková
neurčitý čas | pobytová - ročná
ÚSMEV - Zariadenie pre seniorov, Osiková 26, 01007 Žilina
 
Viacúčelové zariadenie pre seniorov, Kukučínova 2970
neurčitý čas | pobytová - ročná
Viacúčelové zariadenie pre seniorov, Kukučínova 2970, 02201 Čadca
 
ViaVitae, n. o., Plavisko 363
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb ViaVitae, n.o., Plavisko 363/7, 03401 Ružomberok
 
Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o., Farská 236
neurčitý čas | pobytová - ročná
Charitný dom Alžbetinum, Farská 236/5, 01303 Varín
 
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače, Záhumnie 220
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače, Záhumnie 220/90, 03484 Liptovské Sliače
 
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš, Palúčanská 219
neurčitý čas | pobytová - ročná
ZpS a DSS mesta Liptovský Mikuláš, Palúčanská 219/23, 03101 Liptovský Mikuláš
 
Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča, Partizánska Ľupča 84
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča, Partizánska Ľupča 84, 03215 Partizánska Ľupča
 
ZSS Nestor o. z., Zázrivá - Stred 449
neurčitý čas | pobytová - ročná
ZSS Nestor o.z., Zázrivá - Stred 449, 02705 Zázrivá