Preskočiť navigáciu

Zariadenie opatrovateľskej služby

§36 zákona 448/2008

 1. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
 2. V zariadení opatrovateľskej služby sa
  1. poskytuje
   1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. sociálna rehabilitácia,
   4. ubytovanie,
   5. stravovanie,
   6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  2. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
 3. V zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie opatrovateľskej služby ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona č. 448/2008.
Auxilium, n. o., Hrnčiarska 2087
neurčitý čas | pobytová - ročná
Auxilium n.o., Hrnčiarska 2087/43, 01303 Varín
 
BENETRIX, n.o., Priehradná 10914
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov, Priehradná 10914/9A, 03601 Martin
 
DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z., M. Čulena 199
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie opatrovateľskej služby, M. Čulena 199, 03843 Kláštor pod Znievom
 
MEDIK - M, n. o., Východná 4016
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie opatrovateľskej služby, Východná 4016/20, 03601 Martin
 
Mesto Dolný Kubín, Obrancov mieru 1778
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie opatrovateľskej služby, Obrancov mieru 1778/7, 02601 Dolný Kubín
 
Mesto Krásno nad Kysucou, Krásno nad Kysucou 664
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom s opatrovateľskou službou, Krásno nad Kysucou 664, 02302 Krásno nad Kysucou
 
Obec Liptovská Osada, Liptovská Osada 306
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie opatrovateľskej služby a Zariadenie pre seniorov Liptovská Osada, Liptovská Osada 306, 03473 Liptovská Osada
 
Obec Nesluša, Nesluša 382
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom opatrovateľskej služby, Nesluša 382, 02341 Nesluša
 
Obec Predmier, Predmier 333
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie opatrovateľskej služby, Predmier 333, 01351 Predmier
 
Senior Martin n. o., A. Pietra 406
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie opatrovateľskej služby, A. Pietra 406/42, 03601 Martin
 
ViaVitae, n. o., Plavisko 363
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb ViaVitae, n.o., Plavisko 363/7, 03401 Ružomberok
 
ZSS Nestor o. z., Zázrivá - Stred 449
neurčitý čas | pobytová - ročná
ZSS Nestor o.z., Zázrivá - Stred 449, 02705 Zázrivá