Preskočiť navigáciu

Obec Predmier, Predmier 333

Druh sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 36
Kapacita:14 osôb
Deň začatia poskytovania:3.2.1997
Miesto poskytovania:Zariadenie opatrovateľskej služby, Predmier 333, 01351 Predmier
Telefón:

+421 415573345

Email:

obecnyurad@predmier.sk

zos@predmier.sk

Mobil:

+421917 680 491

Zodpovední zástupcoviaMgr. Mária Drevenáková
Poskytovateľ: Obec Predmier
169
01351  Predmier
IČO: 00321567