Preskočiť navigáciu

DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z., M. Čulena 199

Druh sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Kapacita:10 osôb
Deň začatia poskytovania:1.12.2012
Miesto poskytovania:Zariadenie opatrovateľskej služby, M. Čulena 199, 03843 Kláštor pod Znievom
Telefón:

+421 907599956

+421 434 13 30 42

Email:

ozdobrypastier@gmail.com

Mobil:

+421 911 351 499

Zodpovední zástupcoviaMgr. Róbert Šujan
Poskytovateľ: DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z.
Gymnaziálna  162/4
03843  Kláštor pod Znievom
IČO: 42066387