Preskočiť navigáciu

DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z.

IČO:42066387
Sídlo:Gymnaziálna 162/4, 03843 Kláštor pod Znievom

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:neverejný poskytovateľ
Registračné číslo:350
Dátum zápisu do registra:28.2.2022
Dátum poslednej zmeny:2.3.2022
Útulok
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Útulok sv. Alžbety, 30, 03831 Vrícko
Útulok
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Útulok sv. Bartolomeja, 186, 03831 Vrícko
Útulok
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Útulok sv. Margity, 297, 03831 Vrícko
Útulok
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Malá hospodárska usadlosť Jána Pavla II – Útulok, Ambrošov laz, 241, 96241 Bzovík
Útulok
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Malá hospodárska usadlosť Jána Pavla II – Útulok, Ambrošov laz, 240, 96241 Bzovík
Útulok
určitý čas | pobytová - ročná forma
452, 97215 Kľačno
Útulok
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Útulok Matky Terezy, Borcová 55, 03844 Borcová
Komunitné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Komunitné centrum, Gymnaziálna 162/4, 03843 Kláštor pod Znievom
Zariadenie pre seniorov
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Zariadenie pre seniorov, Gymnaziálna 162/4, 03843 Kláštor pod Znievom
Domov na polceste
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Domov na polceste, Gymnaziálna 162/4, 03843 Kláštor pod Znievom
Útulok
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Útulok, Gymnaziálna 162/4, 03843 Kláštor pod Znievom
Zariadenie pre seniorov
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Zariadenie opatrovateľskej služby, M. Čulena 199, 03843 Kláštor pod Znievom
Zariadenie opatrovateľskej služby
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Zariadenie opatrovateľskej služby, M. Čulena 199, 03843 Kláštor pod Znievom
Zariadenie opatrovateľskej služby
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Kláštor VENANTINUM, Námestie SNP 4/7, 97213 Nitrianske Pravno
Zariadenie pre seniorov
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Zariadenie pre seniorov Vrícko, Vrícko 278, 03831 Vrícko