Preskočiť navigáciu

BENETRIX, n.o., Priehradná 10914

Druh sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 36
Kapacita:10 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2016
Miesto poskytovania:Zariadenie pre seniorov, Priehradná 10914/9A, 03601 Martin
Telefón:

+421 911843699

Email:

benetrix@benetrix.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Andrea Kubíková
Poskytovateľ: BENETRIX, n.o.
Priehradná  10914/9A
03601  Martin
IČO: 37983725